GIS-data (alle data, der har en geografisk placering kan vises på kort - det kaldes GIS - kort fortalt .. )
Gå ind på:

http://arealinformation.miljoeportal.dk·distnbution . Miljøportalen er en avanceret GIS-portal, hvor man kan se
mange - rigtig mange - informationer om et område.

 

Hvis Google-Chrome driller, så prøv browseren Internet explorer.
Øverst til venstre kan man klikke på den grå pil, så man kan se forske llige datalag
eller på "Her kan jeg ... ", hvor der er forskellige værktøjer til at fx måle afstande,
arealer osv.
Klik på den grå pil og gå ned i bunden
- Vælg hillshade (SDFE))
- vælg skyggekort.
Hvad kan man se på skyggekortet? Der er
m ge detaljer - fokuser på området øst
og vest for Liseleje - mellem Stængehus
Strand til Gråstenvej Strand.
Hvis området er dannet af is, hvordan
passer det så med de sedimenter man kan
finde på stranden?