Interdisciplinary GIS History - Social Science - Geography
 
Projekt med GIS (Geografiske Informationssystemer)
og Remote Sensing
Datalogi - Geografi - Historie - Samfundsfag
Remote Sensing og GIS i Gymnasiet på 64 sider.
8. Langkær Gymnasium
Kursus om Remote Sensing ved Peter Brøgger Sørensen /EduSpace og fremlæggelse af materiale som skal indgå i bogen
7.Langkær Gym.

Følgende kan deltage: Torben - Laust -Grethe-Jørgen-Karl-Erik-Peter -Jens-Karin 
Følgende kan ikke: Annette -Hans - Johan
Arbejdsseminaret indhold
6.København

Besøg hos Danmarks statistik
- Line Hansen 39173153 og evt. Nationalmuseet Klaus Støttrup Jensen ks@nationalmuset.dk - 29661042

5.København
4.Århus

  • DMU - Kalø
  • Moesgaard (Jens Andresen, farkja@hum.au.dk, 89421111 flere ideer bla. vedr. landsbybebyggelsen i 1700-tallets Århus
    f.eks. kl 14.00 - 16.00 på Moesgaard
3.København
2.Odense

Per Grau Møller, pgm@hist.sdu.dk,
Kartografisk Dokumentationscenter Syddansk Universitet, Odense

1.Silkeborg
Silkeborg Amtsgymnasium 19 maj. 2004 kl 11.00-16.00 >>
Deltagere
Datalogi
Jens Bak, Vibekevej 2C, 3060 Espergærde, 49135037,
Rungsted Gymnasium dk
(dl, ge).
Annette Nielsen, Gladsaxe
Grønbækvej 15, 2610 Rødovre.
Gymnasium,Matematik/Geografi/Datalogi
annette.nielsen@get2net.dk
Geografi
Laust Wium Olesen, Aastrupvej 56A, 6100 Haderslev (hi-ge)
laust@lwo.dk
Karl-Erik Christensen, Silkeborg Amtsgymnasium, Oslovej, 8600 Silkeborg (ge-hi)
Karl-Erik.Christensen@mail.dk
Historie
Jørgen R.Rømer, Lyngholmsvej 68,
9200 Aalborg SV - 98186689
Hasseris Gymnasium (ge-hi)
jr@hasseris-gym.dk
Hans Gilkær
74 61 30 32
Åbenrå Gymnasium (hi-rel)
Hans.Gilkaer@skolekom.dk
Samfundsfag
Karin Mørk Iversen, Lindevænget 163, 8600 Silkeborg, 86814274
Ikast Gymnasium (Ge-Sa)
karmiv@inet.uni2.dk
Johan Nielsen Katteskæg 20, 7840 Højslev, 97538465, Skive Gymnasium jn@skive-gym.dk
Øvrige
Peter Brøgger Sørensen (ge),Møllepold 17, Åbenrå Gymnasium, 6200 Åbenrå
brogger.p@inet.uni2.dk
Grethe Heer, Asmussens Allé 2,1808 Frederiksberg,
tlf.: 33 22 12 36
Niels Steensens Gymnasium
g.heer@nsgym.dk
(ny email)

september sådan g.heer@nsg.dk

Torben P. Jensen. Heidesvej 1. 8270 Højbjerg - 86274895 (ge-hi)
Langkær Gymnasium
torbenpj@inet.uni2.dk og tj@langkaer.dk
Geografi Glen.Volkers@uvm.dk
Datalogi Orla.Moeller@uvm.dk
Samfunds. Per.Henriksen@uvm.dk
Historie Susanne.Ornstrom@uvm.dk
UVM henry.norgaard@uvm.dk
henry.noergaard@get2net.dk
.
ressourcepersoner >>
Baggrund
Links