TvaerGIS
5/20/2004

Regionale niveauer .

Fra mødet på

Silkeborg Amtsgymnasium 19 aug. 2004 kl 11.00-16.00

.
11.00 - 12.30 Eksempler på anvendelse af GIS / Remote Sensing i gymnasiet - se bl.a. www.gogis.dk
.
Efter præsentationsrunde blev omtalt den erfaring som deltagerne har mht. anvendelse af GIS. Fire af deltagerne har brug for et kursus om GIS - programmets anvendelse.
Herudover blev der arbejdet med temaer som kan laves på forskellige hierakiske niveauer
.

13.15 -16.00 Drøftelse af projekter set i lyset af
Ansøgningens indhold om

 • Faglige og pædagogiske mål (Kun fase 1-2-3 skal vi gennemføre - demoeksempler)
 • Økonomiske ressourcer - styres fra Langkær Gymnasium
  - send via Torben P. Jensen , Heidesvej 1, 8270 Højbjerg - 86274895
 • Tidsplan (se forsiden)
Globalt
"Projekt" om udviklingen af de tidlige kulturer til i dag
Omtalte muligheden for at skaffe Satellitbilleder som kan indgå i projekter som f.eks. udviklingen Mesopotamiene frem til i dag - Peter undersøger
Nationalt
.
Nationalt - behov for stadardkort - Følgende blev anvendt på kurserne afholdt af Informi og GOGIS og bør også indgå i dette projekt
 • Danmarks Kort
 • Amtskort
 • Kommunekort
 • (Sognekort - ønskes anvendt)
.
Men alle adm kort er undergået forandringer så der er brug for flere udgaver

Jørgen Rømer viste via PPT en fantastiskspændende GIS - kort fra 1600-tallet og fremad. En del af dem havde han selv etableret ved at taste data ind.

.
Regionalt
Ændringer i kuturlandskabet og dets udnytelse over tid ppt ved Jørgen Rømer
Lokalt
Udviklingen i et lokalområde belyst vha geokodede kort - gis og satellitbilleder
- Åbenrå blev nævt som eksempel af bla. Hans og Peter
Ansøgningenher er bla. omtalt

 • Fase 1: Gruppen af udviklingspersoner mødes for at planlægge og skabe en model for udviklingen af tværfaglige GIS-eksempler og Remote Sensing i samarbejde mellem de involverede fag.

 • Fase 2: Studierejse til Institutioner der anvender GIS. Herunder tænkes knyttet kontakt og mulighed for lån af data fra Moesgård Museum, Odense Universitet, Geografisk Institut i København og Ålborg, Udvalgte afdelinger indenfor nogle af Amterne.
 • Inden for de statslige forvaltninger og etater: studiebesøg hos Danmarks Statistik, Politiet mm.

 • Fase 3: Gruppen af udviklingspersoner skal gennemgå kurser i den tekniske side af GIS.
Background
links