Onsdag 25. maj - Arbejdsseminar på Langkaer
24-05-2005
Plan for afslutning af tvaergisgruppens arbejde.
Tid: onsdag 25 maj - hele dagen
Form: Arbejdsseminar - hvor ”gogis” -folkene agerer hjælpere efter behov.
Sted: Langkær Gymnasium

Tvæergisgruppens indsamling af data i efteråret skal formidles uden at det koster os en masse tid!.
Det kan ske ved bidrag til en bog og Nettet og evt. ved efterfølgende kurser.

1. Bidrag til bog
Geografforlaget er meget positivt indstillet mht. at udgive en bog om GIS og Remote Sensing i gymnasiet.
Det meste af indholdet skal skrives af gogis-gruppen. Men det vil være oplagt, hvis tvaergisgruppen i denne bog bidrager med eksempler på hvordan gis kan anvendes i faget og i et tvaerfagligt samarbejde.
- Tvaergisgruppens -bidrag
Det kan ske i form af at hvert fag - 2 kolleger - laver et opslag, der viser hvad man f.eks. kan bruge GIS til i faget, og at man desuden bidrager til et eller flere opslag med tvaerfaglige eksempler
Vi forventer at bidragene indgår således at bogen kan udgives ultimo oktober.
Mere om financiering når vi mødes på Langkær, men det vil kræve at vi tager penge fra vores tildeling og at vi f.eks. aftaler at hver side i bogen udløser en bestemt taktst til forfatterne.


2. Bidrag til Nettet
1) Vi kan lægge nogle af vore gisdata - på nettet(aftale med leverandørerne) og skrive om kvaliteten af disse data, og hvordan de kan indgå i undervisningen. Gerne i forlængelse af det som omtales i bogen.
Vi har ikke lovet at lave færdige undervisningseksempler på Nettet.

3. Pædagogiske bidrag
Det vil desuden være oplagt at nogle af os laver nogle pædagogisk overvejelser om hvordan man kan arbejde med GIS. Hans har allerede omtalt at han havde nogle overvejelser desangående.
Med den kommende Kort&Data portal (på SKODA) vil skolerne få adgang til Top10DK med meget nøjagtige kort, og hvor det vil være muligt at udvælge mindre områder og downloade dem. Tilsvarende er der her data fra KRAK, GEUS, STATISTIKBANKEN og COWI i form af ortofoto. Vi kan vise noget fra portalen, når vi mødes og give ideer til hvordan det kan indgå.

Der tænkes på en ca. 62 siders bog med stort format på 19 cm x 23 cm.. Bogen kommer sikkert til at fungere som inspirationsbog – enkelte klassesæt?

Men for UVM vil det være en godt ting med en sådan bog – og det vil også udgøre en vigtig del af vores slutrapport.

Sidens sidst er der lagt meget detaljerede manualer op på GOGIS vdr. udtræk fra statistikbanken, og om hvordan man får disse data over på kort. Der er manualer både til ArcView og ArcGIS – hvis der er behov for det kan flere af os undervise i det, når vi ses.

Baggrund
Øvelser
Links